Hjælp ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

Når et menneske går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Dette er blot en af mange opgaver, vi hjælper med, hvis du vælger os til at bistå dig.

Vores bedemand yder hjælp ved dødsfaldet, og vi kan bistå dig med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

Det kan fx være kontakt til præst eller kordegn, offentlige myndigheder, pensionskasser, foreninger m.fl., bestilling af sten, blomster og meget, meget andet.

Vi hjælper dig i præcis det omfang, du har brug for, og vi tager os kærligt og respektfuldt af dig - og afdøde.

Da kirkebogen i dag er elektronisk, behøver du ikke længere medbringe personlige papirer som fødsels-, dåbs- og vielsesattester m.v.

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Mine sidste ønsker.

Der opstår nemlig en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald:

Eksempelvis:

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheden være fra en kirke eller et kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted / evt. gravsten.
 • Skal der foretages obduktion eller er afdøde organdonor?

Bedemandens opgaver

Gennem samtalen med vores bedemand aftaler du selv, i hvilket omfang du ønsker praktisk hjælp. Det er en stor hjælp og tryghed for dig at overlade disse opgaver til vores bedemand, som har erfaring i tilrettelæggelse af begravelsen eller bisættelsen. Samtalen med vores bedemand kan foregå i de pårørendes hjem eller hos  os.

Det er ofte vores bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen på grundlag af afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Men skik og brug er forskellig fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge sædvanen, hvor man bor. Den nærmeste pårørende underskriver dødsanmeldelsen, som derefter afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Afhængigt af om familien ønsker, at vores bedemand skal tage sig af tilrettelæggelsen af alle opgaver og bestillinger, er bedemandens opgaver:

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af nye attester
 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne
 • Skabe kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden
 • Familien taler selv med præsten om afdøde og aftaler salmenumre
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet
 • Udsmykning af kirke eller kapel
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af salmehæfter
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere

Vores bedemand hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Udover vores afdelinger i Sydkysten, kan du også møde os i Vanløse.

Økonomi / prisoverslag

Vores bedemand fastlægger selv priserne, og vi har pligt til at udlevere vores prisliste. Prislisten giver dog ikke noget tydeligt billede af, hvad en begravelse/bisættelse vil koste i en konkret situation, idet det afhænger af, hvilken begravelse/bisættelse, du ønsker, ligesom udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer meget fra område til område.

For at give den bedst mulige vejledning har vores bedemand derfor en standardaftale-blanket, der vil blive udfyldt i forbindelse med den personlige samtale, således at du ved samtalens afslutning har et ret præcist overblik over, hvad udgifterne vil beløbe sig til.

Udover priserne på vores bedemands egne ydelser, har vi også erfaring med udgifterne til de lokale kirkegårde, kirkepynt, krematorium, stenhugger, annoncer m.v., og vores bedemand vil derfor altid kunne oplyse et anslået beløb for disse ydelser.

 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Transportere urnen til kirkegården nogle dage efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til mindesammenkomst

Vores bedemand kan udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Det er dog meget vigtigt, at du er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der kommer en regning fra kirkegården.

Vores bedemand kan give et nøjagtigt prisoverslag på hans egne ydelser, som oftest er:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligtøj
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar
 • Næsten alle øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtalen med familien.

Huskeliste ved dødsfald

Det er heldigvis ikke tit, man skal stå for en bisættelse eller begravelse.

Når et menneske går bort, er der mange ting, man skal tage sig af, vigtige overvejelser man skal gøre sig og meget, der skal huskes.

Det kan virke uoverskueligt for mange. Derfor har vi udarbejdet en brochure, hvor du får et overblik over, hvad der skal gøres.

Brochuren ligger i en printvenlig variant, og giver dig et godt overblik i en svær tid.

Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med alt det praktiske.

Det siger de pårørende

N. Hald -

Jeg mistede for nyligt min elskede mor og kontaktede Mariette ved Sydkystens Bedemandsforretning. Jeg skriver normalt ikke reviews men i den svære tid, vi som familie nu er gået igennem har Mariette været en stjerne uden sammenligning! Hun har virkelig været en kæmpe støtte i hele denne periode og hun behandlede os alle med respekt og omsorg, hvilket gjorde det nemt for os som familie at stole på at vores og mors ønsker var i gode hænder!

Jeg kan højt anbefale kontakte Sydkystens Bedemandsforretning, da hun sørgede for at vi fik sagt det smukkeste farvel til et smukt menneske!
Tak for al din store hjælp!

L Nielsen -

Lidt underligt kun et døgn efter sin mors bisættelse, og gøre sig nogle tanker om de valg man har taget i sorgens første timer.

Og jeg må indrømme at valg af præst og bedemand jo ikke altid står øverst på listen.

Men valget Sydkystens Bedemands forretning var det helt helt rigtige valg, Mariettes helt igennem menneskelige og professionelle tilgang, kan vi ikke takke hende nok for.

Så herfra en stor tak.

J. Møller -

Mariette har mine allervarmeste anbefalinger.

Hun sørgede for, at vores ønsker omkring svigermor blev overholdt til mindste detalje, og var samtidig et empatisk og varmt menneske for os i en meget trist tid.

Det er meget livsbekræftende at have mødt en så dejlig dygtig person indenfor branchen.

Alt det bedste fremover søde Mariette bedste hilsener fra
J og svigerfamilie

P. Haubro -

En utrolig professionel og god service. Mariette forstår, at skabe overblik og sikre, at alt kører efter planen.

Selv anretning af blomsterne ved gravstedet var smukt og langt over hvad vi havde forventet.

Jeg giver dem mine bedste anbefalinger.

J.Jensen -

Vil da lige rose Mariette som vi havde kontakt med i forbindelse med min mors død - utrolig god oplevelse.

Hun gør et fantastisk arbejde, empatisk og nærværende, lige hvad vi havde for i den situation

TAK